Stanford University
 
Anastassia Fedyk

Anastassia Fedyk

Haas School of Business
Stanford University